Daina-Isard
Cooperativa d'Ensenyament


La Cooperativa d'Ensenyament Daina-Isard és una cooperativa de consum orientada a l'àmbit educatiu. Té en l'Escola Daina-Isard el seu principal servei. La singularitat del model, que és relativament poc estès al nostre país, radica en el fet que les mares i els pares que porten el seus fills a l'Escola són els propietaris de la Cooperativa a parts iguals i que, per tant, poden intervenir en les decisions que afecten el rumb, l'organització i l'accent sobre el que es vol orientar l'ensenyament de l'Escola Daina-Isard.
Aquesta Cooperativa que té com a eix vertebrador l'Escola, també diposa d'una associació esportiva, una escola de famílies i un espai de cultura, que és el lloc d'on neixen aquestes càpsules formatives que impulsem.